Atestační kurz 2016

# Název Verze Popis Velikost Počet zobrazení Stáhnout
4 principy lékařské etiky Mgr. Marek Vácha PhD 1.97 mb 357 Stáhnout Preview
Acidobazická rovnováha Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 1.59 mb 253 Stáhnout Preview
Airway management MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 7.23 mb 381 Stáhnout Preview
AKI & CRRT MUDr.Petr Waldauf, KAR FNKV 3.36 mb 453 Stáhnout Preview
Anestezie v hrudní chirurgii doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 2.54 mb 438 Stáhnout Preview
Anestezie v kardiochirurgii MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 2.63 mb 481 Stáhnout Preview
Chyby a omyly v anestezii - vznik chyb a jejich prevence MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 3.50 mb 209 Stáhnout Preview
Crisis resource management - lidský faktor v krizi MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 3.15 mb 110 Stáhnout Preview
ECMO v AIM Doc.MUDr.Martin Balík, PhD, KARIM VFN 7.87 mb 299 Stáhnout Preview
Elektrodiagnostika – I/t křivka Mgr.Pavla Formanová, cert.MDT 3.lékařská fakulta UK 509.58 kb 1378 Stáhnout Preview
Etické kodexy a přísahy Mgr. Marek Vácha PhD 3.70 mb 305 Stáhnout Preview
Fyziologie cirkulace I MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 1.73 mb 369 Stáhnout Preview
Intenzivní péče v pediatrii MUDr.Olga Černá, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN 4.65 mb 874 Stáhnout Preview
Intoxikace MUDr.Michal Fric, KAR FNKV 927.18 kb 372 Stáhnout Preview
Ionty Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 856.81 kb 161 Stáhnout Preview
Lékařské tajemství Mgr. Marek Vácha PhD 958.32 kb 175 Stáhnout Preview
Lékařský výzkum a etika Mgr. Marek Vácha PhD 2.43 mb 232 Stáhnout Preview
Mechanická podpora srdeční­ kardiostimulace defibrilace MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 2.51 mb 331 Stáhnout Preview
Neurointenzivní péče MUDr.Martin Kolář, KAR FNKV 3.61 mb 285 Stáhnout Preview
Novinky v regionální anestezii MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 4.78 mb 320 Stáhnout Preview
Patofyziologie bolesti doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 1.23 mb 367 Stáhnout Preview
Polytraumatizovaný pacient MUDr.Micha Fric, KAR FNKV 1.02 mb 320 Stáhnout Preview
Princip autonomie Mgr. Marek Vácha PhD 514.11 kb 134 Stáhnout Preview
Selhání jater MUDr. Eva Kieslichová PhD, KAR IKEM 2.77 mb 642 Stáhnout Preview
Sepse MUDr.Martin Kolář, KAR FNKV 1.60 mb 1597 Stáhnout Preview
Šok MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 4.39 mb 245 Stáhnout Preview
Tekutiny Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 880.46 kb 147 Stáhnout Preview
Úvodní myšlenky Mgr. Marek Vácha PhD 2.30 mb 221 Stáhnout Preview
UZ hrudníku v AIM Doc.MUDr.Martin Balík, PhD, KARIM VFN 4.08 mb 389 Stáhnout Preview
UZ – cévní systém a regionální anestezie doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 2.87 mb 424 Stáhnout Preview
Vliv anestetik na orgánové systémy MUDr. Michal Horáček, KAR FNM 3.36 mb 375 Stáhnout Preview
Výživa Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 1.06 mb 153 Stáhnout Preview
Základní farmakokinetické parametry PharmDr. Milada Halačová, PhD, NNH 2.28 mb 419 Stáhnout Preview
Zvládání komplikací během operaího výkonu MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 2.24 mb 289 Stáhnout Preview