Atestační kurz 2016

# Název Verze Popis Velikost Počet zobrazení Stáhnout
4 principy lékařské etiky Mgr. Marek Vácha PhD 1.97 mb 454 Stáhnout Preview
Acidobazická rovnováha Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 1.59 mb 323 Stáhnout Preview
Airway management MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 7.23 mb 452 Stáhnout Preview
AKI & CRRT MUDr.Petr Waldauf, KAR FNKV 3.36 mb 560 Stáhnout Preview
Anestezie v hrudní chirurgii doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 2.54 mb 568 Stáhnout Preview
Anestezie v kardiochirurgii MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 2.63 mb 675 Stáhnout Preview
Chyby a omyly v anestezii - vznik chyb a jejich prevence MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 3.50 mb 271 Stáhnout Preview
Crisis resource management - lidský faktor v krizi MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 3.15 mb 121 Stáhnout Preview
ECMO v AIM Doc.MUDr.Martin Balík, PhD, KARIM VFN 7.87 mb 403 Stáhnout Preview
Elektrodiagnostika – I/t křivka Mgr.Pavla Formanová, cert.MDT 3.lékařská fakulta UK 509.58 kb 1852 Stáhnout Preview
Etické kodexy a přísahy Mgr. Marek Vácha PhD 3.70 mb 376 Stáhnout Preview
Fyziologie cirkulace I MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 1.73 mb 453 Stáhnout Preview
Intenzivní péče v pediatrii MUDr.Olga Černá, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN 4.65 mb 1664 Stáhnout Preview
Intoxikace MUDr.Michal Fric, KAR FNKV 927.18 kb 468 Stáhnout Preview
Ionty Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 856.81 kb 196 Stáhnout Preview
Lékařské tajemství Mgr. Marek Vácha PhD 958.32 kb 209 Stáhnout Preview
Lékařský výzkum a etika Mgr. Marek Vácha PhD 2.43 mb 301 Stáhnout Preview
Mechanická podpora srdeční­ kardiostimulace defibrilace MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 2.51 mb 459 Stáhnout Preview
Neurointenzivní péče MUDr.Martin Kolář, KAR FNKV 3.61 mb 375 Stáhnout Preview
Novinky v regionální anestezii MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 4.78 mb 411 Stáhnout Preview
Patofyziologie bolesti doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 1.23 mb 490 Stáhnout Preview
Polytraumatizovaný pacient MUDr.Micha Fric, KAR FNKV 1.02 mb 407 Stáhnout Preview
Princip autonomie Mgr. Marek Vácha PhD 514.11 kb 168 Stáhnout Preview
Selhání jater MUDr. Eva Kieslichová PhD, KAR IKEM 2.77 mb 778 Stáhnout Preview
Sepse MUDr.Martin Kolář, KAR FNKV 1.60 mb 1747 Stáhnout Preview
Šok MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 4.39 mb 311 Stáhnout Preview
Tekutiny Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 880.46 kb 195 Stáhnout Preview
Úvodní myšlenky Mgr. Marek Vácha PhD 2.30 mb 275 Stáhnout Preview
UZ hrudníku v AIM Doc.MUDr.Martin Balík, PhD, KARIM VFN 4.08 mb 512 Stáhnout Preview
UZ – cévní systém a regionální anestezie doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 2.87 mb 546 Stáhnout Preview
Vliv anestetik na orgánové systémy MUDr. Michal Horáček, KAR FNM 3.36 mb 524 Stáhnout Preview
Výživa Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 1.06 mb 182 Stáhnout Preview
Základní farmakokinetické parametry PharmDr. Milada Halačová, PhD, NNH 2.28 mb 542 Stáhnout Preview
Zvládání komplikací během operaího výkonu MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 2.24 mb 362 Stáhnout Preview