Atestační kurz 2016

# Název Verze Popis Velikost Počet zobrazení Stáhnout
4 principy lékařské etiky Mgr. Marek Vácha PhD 1.97 mb 328 Stáhnout Preview
Acidobazická rovnováha Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 1.59 mb 238 Stáhnout Preview
Airway management MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 7.23 mb 346 Stáhnout Preview
AKI & CRRT MUDr.Petr Waldauf, KAR FNKV 3.36 mb 412 Stáhnout Preview
Anestezie v hrudní chirurgii doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 2.54 mb 392 Stáhnout Preview
Anestezie v kardiochirurgii MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 2.63 mb 441 Stáhnout Preview
Chyby a omyly v anestezii - vznik chyb a jejich prevence MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 3.50 mb 181 Stáhnout Preview
Crisis resource management - lidský faktor v krizi MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 3.15 mb 100 Stáhnout Preview
ECMO v AIM Doc.MUDr.Martin Balík, PhD, KARIM VFN 7.87 mb 271 Stáhnout Preview
Elektrodiagnostika – I/t křivka Mgr.Pavla Formanová, cert.MDT 3.lékařská fakulta UK 509.58 kb 1292 Stáhnout Preview
Etické kodexy a přísahy Mgr. Marek Vácha PhD 3.70 mb 278 Stáhnout Preview
Fyziologie cirkulace I MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 1.73 mb 353 Stáhnout Preview
Intenzivní péče v pediatrii MUDr.Olga Černá, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN 4.65 mb 586 Stáhnout Preview
Intoxikace MUDr.Michal Fric, KAR FNKV 927.18 kb 331 Stáhnout Preview
Ionty Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 856.81 kb 154 Stáhnout Preview
Lékařské tajemství Mgr. Marek Vácha PhD 958.32 kb 143 Stáhnout Preview
Lékařský výzkum a etika Mgr. Marek Vácha PhD 2.43 mb 193 Stáhnout Preview
Mechanická podpora srdeční­ kardiostimulace defibrilace MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 2.51 mb 297 Stáhnout Preview
Neurointenzivní péče MUDr.Martin Kolář, KAR FNKV 3.61 mb 259 Stáhnout Preview
Novinky v regionální anestezii MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 4.78 mb 285 Stáhnout Preview
Patofyziologie bolesti doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 1.23 mb 317 Stáhnout Preview
Polytraumatizovaný pacient MUDr.Micha Fric, KAR FNKV 1.02 mb 294 Stáhnout Preview
Princip autonomie Mgr. Marek Vácha PhD 514.11 kb 122 Stáhnout Preview
Selhání jater MUDr. Eva Kieslichová PhD, KAR IKEM 2.77 mb 607 Stáhnout Preview
Sepse MUDr.Martin Kolář, KAR FNKV 1.60 mb 1536 Stáhnout Preview
Šok MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 4.39 mb 218 Stáhnout Preview
Tekutiny Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 880.46 kb 140 Stáhnout Preview
Úvodní myšlenky Mgr. Marek Vácha PhD 2.30 mb 202 Stáhnout Preview
UZ hrudníku v AIM Doc.MUDr.Martin Balík, PhD, KARIM VFN 4.08 mb 351 Stáhnout Preview
UZ – cévní systém a regionální anestezie doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 2.87 mb 383 Stáhnout Preview
Vliv anestetik na orgánové systémy MUDr. Michal Horáček, KAR FNM 3.36 mb 321 Stáhnout Preview
Výživa Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 1.06 mb 147 Stáhnout Preview
Základní farmakokinetické parametry PharmDr. Milada Halačová, PhD, NNH 2.28 mb 369 Stáhnout Preview
Zvládání komplikací během operaího výkonu MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 2.24 mb 256 Stáhnout Preview