Atestační kurz 2016

# Název Verze Popis Velikost Počet zobrazení Stáhnout
4 principy lékařské etiky Mgr. Marek Vácha PhD 1.97 mb 486 Stáhnout Preview
Acidobazická rovnováha Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 1.59 mb 344 Stáhnout Preview
Airway management MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 7.23 mb 482 Stáhnout Preview
AKI & CRRT MUDr.Petr Waldauf, KAR FNKV 3.36 mb 598 Stáhnout Preview
Anestezie v hrudní chirurgii doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 2.54 mb 625 Stáhnout Preview
Anestezie v kardiochirurgii MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 2.63 mb 724 Stáhnout Preview
Chyby a omyly v anestezii - vznik chyb a jejich prevence MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 3.50 mb 295 Stáhnout Preview
Crisis resource management - lidský faktor v krizi MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 3.15 mb 128 Stáhnout Preview
ECMO v AIM Doc.MUDr.Martin Balík, PhD, KARIM VFN 7.87 mb 450 Stáhnout Preview
Elektrodiagnostika – I/t křivka Mgr.Pavla Formanová, cert.MDT 3.lékařská fakulta UK 509.58 kb 2134 Stáhnout Preview
Etické kodexy a přísahy Mgr. Marek Vácha PhD 3.70 mb 400 Stáhnout Preview
Fyziologie cirkulace I MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 1.73 mb 471 Stáhnout Preview
Intenzivní péče v pediatrii MUDr.Olga Černá, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN 4.65 mb 1732 Stáhnout Preview
Intoxikace MUDr.Michal Fric, KAR FNKV 927.18 kb 502 Stáhnout Preview
Ionty Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 856.81 kb 205 Stáhnout Preview
Lékařské tajemství Mgr. Marek Vácha PhD 958.32 kb 227 Stáhnout Preview
Lékařský výzkum a etika Mgr. Marek Vácha PhD 2.43 mb 319 Stáhnout Preview
Mechanická podpora srdeční­ kardiostimulace defibrilace MUDr.Hynek Říha PhD, KAR IKEM 2.51 mb 491 Stáhnout Preview
Neurointenzivní péče MUDr.Martin Kolář, KAR FNKV 3.61 mb 404 Stáhnout Preview
Novinky v regionální anestezii MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 4.78 mb 446 Stáhnout Preview
Patofyziologie bolesti doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 1.23 mb 547 Stáhnout Preview
Polytraumatizovaný pacient MUDr.Micha Fric, KAR FNKV 1.02 mb 447 Stáhnout Preview
Princip autonomie Mgr. Marek Vácha PhD 514.11 kb 182 Stáhnout Preview
Selhání jater MUDr. Eva Kieslichová PhD, KAR IKEM 2.77 mb 830 Stáhnout Preview
Sepse MUDr.Martin Kolář, KAR FNKV 1.60 mb 1833 Stáhnout Preview
Šok MUDr.Vladimír Nedvěd, KAR FNKV 4.39 mb 343 Stáhnout Preview
Tekutiny Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 880.46 kb 205 Stáhnout Preview
Úvodní myšlenky Mgr. Marek Vácha PhD 2.30 mb 300 Stáhnout Preview
UZ hrudníku v AIM Doc.MUDr.Martin Balík, PhD, KARIM VFN 4.08 mb 561 Stáhnout Preview
UZ – cévní systém a regionální anestezie doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., KARIM VFN 2.87 mb 594 Stáhnout Preview
Vliv anestetik na orgánové systémy MUDr. Michal Horáček, KAR FNM 3.36 mb 580 Stáhnout Preview
Výživa Doc.MUDr.František Duška, KAR FNKV 1.06 mb 189 Stáhnout Preview
Základní farmakokinetické parametry PharmDr. Milada Halačová, PhD, NNH 2.28 mb 603 Stáhnout Preview
Zvládání komplikací během operaího výkonu MUDr. Michael Stern, MBA, KAR FNKV 2.24 mb 393 Stáhnout Preview